Наказ № 411-к від 07.08.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування
Назва дисертаційної роботи: «Підвищення довговічності насосних агрегатів для зрошення комбінованими екологічно безпечними технологічними методами»
Науковий керівник:
Тарельник В’ячеслав Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічного сервісу, Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Зубко Владислав Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри агроінженірингу, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Радіонов Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри технічного сервісу, Сумський національний аграрний університет;
Василенко Ольга Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та фізики, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Власовець Віталій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри галузевого машинобудування, Львівський національний університет природокористування.
Мельник Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри оптимізації технологічних систем в рослинництві, Державний біотехнологічний університет.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 12 жовтня 2023 року, 11:00,  Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Докуменети:

Дисертація

Файл КЕП здобувача, яким підписано дисертацію

Посилання на онлайн трансляцію захисту

Рецезія доктора технічних наук, професора Радіонова О. В.

Файл КЕП рецезії доктора технічних наук, професора Радіонова О. В., яким підписується рецензія

Рецезія кандидата технічних наук, доцента Василенко О. О.

Файл КЕП рецезії кандидата технічних наук, доцента Василенко О. О., яким підписується рецензія

Відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Мельника В. І.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Мельника В. І., яким підписується відгук

Відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Власовця В. М.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Власовця В. М., яким підписується відгук