Наказ № 50-к від 01.02.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 081 – Право
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.
Рецензенти:
Роговенко Олег Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету.
Офіційні опоненти:
Деревянко Богдан Володимирович, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;
Логвиненко Микола Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права, Сумський державний університет;
Кадала Віталій Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін та економічних дисциплін Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кропивницький).

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 5 квітня 2023 року, 11:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія кандидата юридичних наук, доцента Роговенка О. В.

Файл КЕП рецензії кандидата юридичних наук, доцента Роговенка О. В., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора Деревянка Б. В.

Файл КЕП відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора Деревянка Б. В., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доцента Кадали В. В.

Файл КЕП Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доцента Кадали В. В., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доцента Логвиненка М. І.

Файл КЕП відгук офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доцента Логвиненка М. І., яким підписано відгук