Наказ № 367-к від 03.07.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 204 – Технології виробництва та переробки продукції тваринництва
Назва дисертаційної роботи: «Удосконалення технології виробництва свинини за використання комерційних генотипів ірландського і данського походження»
Науковий керівник:
Повод Микола Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології кормів і годівлі тварин, Сумський національний аграрний університет
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Вечорка Вікторія Вікторівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, декан біолого-технологічного факультету, Сумський національний аграрний університет.
Рецензентами:
Бордунова Ольга Георгіївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин, Сумський національний аграрний університет;
Хмельничий Леонтій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедрою генетики, селекції та біотехнології тварин, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Шостя Анатолій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, Полтавський державний аграрний університет;
Гришина Людмила Павлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії розведення та селекції свиней, Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 23 серпня 2023 року, 13:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту

Рецензія доктора сільськогосподарських наук, професора Хмельничого Л. М.

Файл КЕП рецензії доктора сільськогосподарських наук, професора Хмельничого Л. М., яким підписується рецензція

Рецензія доктора сільськогосподарських наук, професора Бордунової О. Г.

Файл КЕП рецензії доктора сільськогосподарських наук, професора Бордунової О. Г., яким підписується рецензція

Відгук офіційного опонента, доктора сільськогосподарських наук, професора Шості А. М.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора сільськогосподарських наук, професора Шості А. М., яким підписується відгук

Відгук офіційного опонента, доктора сільськогосподарських наук, професора Гришиної Л. П.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора сільськогосподарських наук, професора Гришиної Л. П., яким підписується відгук