Наказ № 336-к від 12.06.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 211 – Ветеринарна медицина
Назва дисертаційної роботи: «Судинно-тромбоцитарний гемостаз у корів у період тільності та його корекція»
Науковий керівник:
Камбур Марія Дмитрівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувачка кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології, Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Скляр Олександр Іванович, доктор ветеринарних наук, професор кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Кассіч Володимир Юрійович, доктор ветеринарних наук, професор кафедри епізоотології та паразитології, Сумський національний аграрний університет;
Плюта Лариса Василівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Головач Павло Ількович, доктор ветеринарних наук, професор, заступник завідувача кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновського, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;
Карповський Валентин Іванович, доктор ветеринарних наук, професор кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого, Національний університет біоресурсів і природокористування України, академік Національної академії наук вищої освіти України.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 12 вересня 2023 року, 10:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія доктора ветеренарних наук, професора Кассіча В. Ю.

Файл КЕП рецензії доктора ветеренарних наук, професора Кассіча В. Ю., яким підписується рецензія

Рецензія кандидата ветеренарних наук, доцента Плюти Л. В.

Файл КЕП рецензії кандидата ветеренарних наук, доцента Плюти Л. В., яким підписується рецензія

Відгук офіційного опонента, доктора ветеренарних наук Головача П. І.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора ветеренарних наук Головача П. І., яким підписується відгук

Відгук офіційного опонента, доктора ветеренарних наук Карповського В. І.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора ветеренарних наук Карповського В. І., яким підписується відгук