Наказ № 400-к від 28.07.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 211 – Ветеринарна медицина
Назва дисертаційної роботи: «Construction of multiplex PCR assay based on the citE2 gene to identity Salmonella Pullorum and its effector SteE in pathogenicity and immunity» («Конструкція мультиплексного ПЛР-тесту на основі гену CITE2 для ідентифікації Salmonella pullorum та її ефектора в патогенності та імунітеті»)
Науковий керівник:
Березовський Андрій Володимирович доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Шкромада Оксана Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувачка кафедри акушерства та хірургії, Сумський національний аграрний університет.
Фотіна Ганна Анатоліївна, доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет;
Долбаносова Римма Валентинівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет.
Офіційними опонентами:
Ушкалов Валерій Олександрович, доктор ветеринарних наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Ващик Євгенія Володимирівна, доктор ветеринарних наук, доцент, завідувачка кафедри ветеринарної медицини та фармації, Національний фармацевтичний університет.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 29 вересня 2023 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трасляцію захисту

Рецензія доктора ветеринарних наук, професора Фотіної Г. А.

Файл КЕП рецензії доктора ветеринарних наук, професора Фотіної Г. А., яким підписано рецензію

Рецензія кандидата ветеринарних наук, доцента Долбаносової Р. В.

Файл КЕП рецензії кандидата ветеринарних наук, доцента Долбаносової Р. В., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, доктора ветеринарних наук, професора Ушкалова В. О.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора ветеринарних наук, професора Ушкалова В. О., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, доктора ветеринарних наук, доцента Ващика Є. В.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора ветеринарних наук, доцента Ващика Є. В., яким підписано відгук