Наказ № 442-к від 22.08.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 081 – Право
Назва дисертаційної роботи: «Принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві»
Науковий керівник:
Курило Микола Петрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя, Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Кравченко Іван Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Бойко Віталій Борисович, кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач кафедри правосуддя та філософії, Сумський національний аграрний університет;
Котвяковський Юрій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правосуддя та філософії, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Тимченко Геннадій Петрович, доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
Гулик Андрій Григорович, доктор юридичних наук, старший викладач, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Документи:

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту