Наказ № 268-к від 09.05.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Вечорка Вікторія Вікторівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, декан біолого-технологічного факультету, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Повод Микола Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології кормів і годівлі тварин, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Федорович Єлизавета Іллівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач лабораторії розведення та селекції тварин, Інститут біології тварин НААН;
Ставецька Руслана Володимирівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри генетики, розведення та селекції тварин, Білоцерківський національний аграрний університет;
Кочук-Ященко Олександр Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття, Поліський національний університет.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 30 червня 2023 року, 10:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія доктора сільськогосподарських наук, професора Повода М. Г.

Файл КЕП рецензії доктора сільськогосподарських наук, професора Повода М. Г., яким підписується рецензія

Відгук офіцйного опонента, доктора сільськогосподарських наук, професора Федорович Є. І.

Файл КЕП відгук офіцйного опонента, доктора сільськогосподарських наук, професора Федорович Є. І., яким підписується відгук

Відгук офіцйного опонента, доктора сільськогосподарських наук, професора Ставецької Р. В.

Файл КЕП відгук офіцйного опонента, доктора сільськогосподарських наук, професора Ставецької Р. В., яким підписується відгук

Відгук офіцйного опонента, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Кочук-Ященка О. А.

Файл КЕП відгук офіцйного опонента, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Кочук-Ященка О. А., яким підписується відгук