Наказ № 153-к від 29.03.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 073 – Менеджмент
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Стоянець Наталія Валеріївна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту імені проф. Л. І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності, Сумський національний аграрний університет.
Харченко Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Л. І. Михайлової, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Ажаман Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури;
Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 16 травня 2023 року, 14.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Ріішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту

Рецензія доктора економічних наук, професора Данька Ю. І.

Файл КЕП рецензії доктора економічних наук, професора Данька Ю. І., яким підписується рецензія

Рецензія кандидата економічних наук, доцента Харченко Т. М.

Файл КЕП рецензії кандидата економічних наук, доцента Харченко Т. М., яким підписується рецензія

Відгук офіційного опонента, доктора економічних наук, професора Ажаман І. А.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора економічних наук, професора Ажаман І. А., яким підписується відгук

Відгук офіційного опонента, доктора економічних наук, професора Ганущак-Єфіменко Л. М.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора економічних наук, професора Ганущак-Єфіменко Л. М., яким підписується відгук