Наказ № 13-к від 16.01.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 181 – Харчові технології
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Повод Микола Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології кормів і годівлі тварин, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Тищенко Василь Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет;
Самілик Марина Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України;
Даниленко Світлана Григорівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біотехнології, Інститут продовольчих ресурсів.
Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 21 квітня 2023 року, 13:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Рішення спціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія кандидата сільськогосподарських наук, доцента Тищенко В. І.

Файл КЕП рецензії кандидата сільськогосподарських наук, доцента Тищенко В. І., яким підписано рецензію

Рецензія кандидата технічних наук, доцента Самілик М. М.

Файл КЕП рецензії кандидата технічних наук, доцента Самілик М. М., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Баль-Прилипко Л. В.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Баль-Прилипко Л. В., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Даниленко С. Г.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Даниленко С. Г., яким підписано відгук