Наказ № 13-к від 16.01.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 181 – Харчові технології
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Повод Микола Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології кормів і годівлі тварин, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Тищенко Василь Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет;
Самілик Марина Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України;
Даниленко Світлана Григорівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біотехнології, Інститут продовольчих ресурсів.
Дисертація
Перевірити електронний підпис
Посилання на онлайн трансляцію захисту