Наказ № 1-к від 04.01.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 201 – Агрономія
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Мельник Андрій Васильович, д. с.-г. наук, професор кафедри садово-паркового та лісового господарства, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Бутенко Андрій Олександрович, к. с.-г. наук, доцeнт кафедри агротехнологій та ґрунтознавства, Сумський національний аграрний університет.
Оничко Віктор Іванович, к. с-г наук, завідувач кафедри селекції та насінництва ім. професора М. Д. Гончарова, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Макляк Катерина Миколаївна, д.с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії селекції та генетики соняшнику, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України.
Вареник Борис Федорович, к. с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції гібридного соняшнику, Селекційно-генетичний інститут НЦСС НААН України.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 21 березня 2023 року, 10.30, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія к. с.-г. наук, доцeнта Бутенка А. О.

Файл КЕП рецензії к. с.-г. наук, доцeнта Бутенка А. О., яким підписано рецензію

Рецензія к. с.-г. наук, доцeнта Оничка В. І.

Файл КЕП рецензії к. с.-г. наук, доцeнта Оничка В. І., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, д.с.-г. наук, старшого наукового співробітника Макляк К. М.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, д.с.-г. наук, старшого наукового співробітника Макляк К. М., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, к. с.-г. наук, старшого наукового співробітника Вареника Б. Ф.

Файл КЕП відгука оофіційного опонента, к. с.-г. наук, старшого наукового співробітника Вареника Б. Ф., яким підписано відгук