Наказ № 421-к від 14.08.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Назва дисертаційної роботи: «Ветеринарно-санітарна оцінка ефективності застосування пробіотиків при вирощуванні телят».
Науковий керівник:
Шкромада Оксана Іванівна доктор ветеринарних наук, професор,завідувачка кафедри акушерства та хірургії Сумський національний аграрний університет
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Петров Роман Вікторович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Фотіна Ганна Анатоліївна, доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет;
Мусієнко Юрій Володимирович, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри акушерства та хірургії, Сумський національний аграрний університет.
Офіційними опонентами:
Тарасенко Людмила Олексіївна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, Одеський державний аграрний університет;
Бібен Іван Андрійович, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи, Дніпровський державний аграрно-економічного університет.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 20 жовтня 2023 року, 12:30, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту

Рецензія доктора ветеринарних наук, професора Фотіної Г. А.

Файл КЕП рецензії доктора ветеринарних наук, професора Фотіної Г. А., яким підписується рецензія

Рецензія кандидата ветеринарних наук, доцента Мусієнка Ю. В.

Файл КЕП рецензії кандидата ветеринарних наук, доцента Мусієнка Ю. В., яким підписується рецензія

Відгук офіційного опонента, доктора ветеринарних наук, професора Тарасенка Л. О.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора ветеринарних наук, професора Тарасенка Л. О., яким підписується відгук

Відгук офіційного опонента, кандидата ветеринарних наук, доцента Бібена І. А.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, кандидата ветеринарних наук, доцента Бібена І. А., яким підписується відгук