Наказ № 435-к від 18.08.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 211 – Ветеринарна медицина
Назва дисертаційної роботи: «Удосконалення профілактики маститів в умовах промислових комплексів»
Науковий керівник:
Березовський Андрій Володимирович, доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Петров Роман Вікторович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці, Сумський національний аграрний університет.
Рецензентами:
Фотіна Тетяна Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувачка кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет;
Шкромада Оксана Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та хірургії, Сумський національний аграрний університет.
Офіційними опонентами:
Палій Анатолій Павлович, доктор ветеринарних наук, завідувач лабораторії ветеринарної санітарії та паразитології, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;
Скляров Павло Миколайович, доктор ветеринарних наук, професор, кафедра ветеринарної хірургії і репродуктології, Дніпровський державний аграрно-економічного університет.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 19 вересня 2023 року, 10:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту

Рецензія доктора ветеринарних наук, професора Фотіної Т. І.

Файл КЕП рецензії доктора ветеринарних наук, професора Фотіної Т. І., яким підписується рецензія

Рецензія доктора ветеринарних наук, професора Шкромади О. І.

Файл КЕП рецензії доктора ветеринарних наук, професора Шкромади О. І., яким підписується рецензія

Відгук офіційного опонента, доктора ветеринарних наук,професора Палія А. П.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора ветеринарних наук, професора Палія А. П., яким підписується відгук

Відгук офіційного опонента, доктора ветеринарних наук,професора Склярова П. М.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора ветеринарних наук, професора Склярова П. М., яким підписується відгук