Наказ № 477-к від 11.09.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Назва дисертаційної роботи: «Бактеріальна біобезпека харчового яйця: удосконалення ветеринарно-санітарних заходів»
Науковий керівник:
Фотіна Тетяна Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувачка кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Шкромада Оксана Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор завідувачка кафедри акушерства та хірургії, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Петров Роман Вікторович, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці, Сумський національний аграрний університет;
Зон Григорій Анатолійович, кандидат ветеринарних наук, професор кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці, Сумський національний аграрний університет.
Офіційними опонентами:
Богатко Надія Михайлівна, доктор ветеринарних наук, доцент, Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, Білоцерківський національний аграрний університет;
Тарасенко Людмила Олексіївна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, Одеський державний аграрний університет.

Документи:

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту