Наказ №495-к від 18.11.2022 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 201 – Агрономія
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Троценко Володимир Іванович, д. с.-г. наук, професор, завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Жатова Галина Олексіївна, к. с.-г. наук, професор кафедри агротехнологій та ґрунтознавства, Сумський національний аграрний університет;
Бутенко Андрій Олександрович, к. с-г наук, доцент, кафедри агротехнологій та ґрунтознавства, Сумський національний аграрний університет.
Опоненти:
Шевніков Микола Янаєвич, д.с.-г. наук, професор кафедри рослинництва, Полтавський державний аграрний університет;
Присяжнюк Олег Іванович, д.с.-г. наук, завідувач відділу цифрових технологій в агрономії, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 10 лютого 2023 року, 10.30, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія к. с.-г. н., професора Жатової Г. О.

Файл КЕП рецензії к. с-г. н., професора Жатової Г. О., яким підписано рецензію

Рецензія к. с-г. н., доцента Бутенка А. О.

Файл КЕП рецензії к. с-г. н., доцента Бутенка А. О., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, д. с.-г. н., професора Шевніков М. Я.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, д. с.-г. н., професора Шевніков М. Я., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, д. с.-г. н. Присяжнюка О. І.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, д. с.-г. н. Присяжнюка О. І., яким підписано відгук