Наказ № 487-к від 18.09.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Назва дисертаційної роботи: «Удосконалення технологічних прийомів вирощування та використання рослинних екстрактів для покращення м’ясних якостей курчат-бройлерів» («Development of technological methods of growing and use the plant extracts to improve the meat quality of broiler chicken»)
Науковий керівник:
Кисельов Олександр Борисович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології кормів і годівлі тварин,Сумський національний аграрний університет
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Хвостик Віктор Павлович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Бордунова Ольга Георгіївна, професор кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин, Сумський національний аграрний університет;
Самохіна Євгенія Анатоліївна, доцент кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Прокопенко Наталія Павлівна, професор кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
Лі Бо, доктор філософії, професор, доктор Хенаньського інституту науки і технологій. Директор Науково-дослідного інституту функціонального харчування, Китайська народна республіка.

Документи

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту