Наказ № 155-к від 29.03.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 073 – Менеджмент
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Сохань Інна Віталіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики, Сумський національний аграрний університет;
Пасько Олег Віталійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Петрушенко Микола Миколайович, доктор економічних наук, доцент, завідувач відділу економічного регулювання природокористування, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України;
Ніфатова Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор-дослідник, Університет Барселони (Іспанія).

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 31 травня 2023 року, 12.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія доктора економічних наук, професора Данька Ю. І.

Файл КЕП рецензії  доктора економічних наук, професора Данька Ю. І., яким підписується рецензія

Рецензія кандидата економічних наук, доцента Паська О. В.

Файл КЕП рецензії  кандидата економічних наук, доцента Паська О. В., яким підписується рецензія

Відгук офіційного опонента, доктора економічних наук, доцента Петрушенка М. М.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора економічних наук, доцента Петрушенка М. М., яким підписується відгук

Відгук офіційного опонента, доктора економічних наук, професора-дослідника Ніфатової О. М.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора економічних наук, професора-дослідника Ніфатової О. М., яким підписується відгук