Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 073 – Менеджмент
Назва дисертаційної роботи: «Organizational and economic basis of tourism managemen» («Організаційно-економічні основи менеджменту туризму»)
Науковий керівник: Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності, Сумський національний аграрний університет.