Наказ № 1296 від 02.12.21 року про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність:  101 – Агрономія

Тема дисертації: Особливості прояву господарських ознак серед потомства від міжвидових і міжсортових схрещувань картоплі

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.021

Голова ради:

  1. Міщенко Юрій Григорович, д.с.-г.н.. доцент. Сумський національний аграрний університет.

Рецензенти:

  1. Троценко Володимир Іванович, д.с.-г.н., професор. Сумський національний аграрний університет.
  2. Власенко Володимир Анатолійович, д.с.-г.н., професор. Сумський національний аграрний університет.

Опоненти:

  1. Балашова Галина Станіславівна. д.с.-г.н., професор. Інститут зрошуваного землеробства.
  2. Івченко Тетяна Володимирівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, Інститут овочівництва і баштанництва

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 08 лютого 2022 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)
Документи:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента Балашової Галини Станіславівни
Відгук опонента Івченко Тетяни Володимирівни
Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Рішення спеціалізованої вченої ради