Наказ № 1296 від 02.12.21 року про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність:  212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Тема дисертації: Санітарно-гігієнічна оцінка якості та безпечності молока корів отриманого за новітніх технологій

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.020

 

Голова ради:

Рецензенти:

Опоненти

 

Дата прийняття дисертації до розгляду: 24 грудня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 26 січня 2022 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Тарасенко Людмили Олексіївни

Відгук опонента Лясоти Василя Петровича

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Рішення спеціалізованої вченої ради