аказ № 459-к від 01.09.2023 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 181 – Харчові технології
Назва дисертаційної роботи: «Технологія ізоляту білка із шроту насіння гарбуза та харчової продукції з його використанням» («Technology of protein isolate pumpkin seed meal and food products using it»)
Науковий керівник: Геліх Анна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Бордунова Ольга Георгіївна, доктор сільськогосподарських наук, професора, професора кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Тищенко Василь Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Пасічний Василь Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій.
Головко Микола Павлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімії, біохімії, мікробіології та гігієни харчування Державний біотехнологічний університет.
Применко Владислав Геннадійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Відокремленого підрозділу «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури».

Докуменети:

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту