Спеціальності за якими здійснюється підготовка

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі  здійснюється за очною (денною) формою навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) за такими спеціальностями:

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
21 Ветеринарія 211 Ветеринарна медицина

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі  здійснюється за очною (денною) формою навчання за рахунок державного бюджету та за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) за такими спеціальностями:

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія
20 Аграрні науки та продовольство 202 Захист і карантин рослин
20 Аграрні науки та продовольство 204 Технології виробництва та переробки продукції тваринництва