10 січня 2020 року о 10.00 год відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Вашечко Юлії Валеріївни на тему «Інвестиційна привабливість аграрних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор ОЛІЙНИК Олександр Васильович, Харківський національний аграрний університет  імені В.В.Докучаєва, завідувач кафедри фінансів.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, КРАСНОРУЦЬКИЙ Олексій Олександрович, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту;

доктор економічних наук, професор, ОХРІМЕНКО Ігор Віталійович, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, проректор з навчальної та наукової роботи.

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
aref Krasnorutsky_vidguk

Ohrymenko_vidguk

dis

1 листопада 2019 року о 10.00 год відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Калачевської Лариси Іванівни на тему «Управління інноваційним розвитком сільських територій: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України МИХАЙЛОВА Любов Іванівна, Сумський національний аграрний університет, професор кафедри менеджменту

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор ІЛЯШ Ольга Ігорівна, Міжнародний університет фінансів, проректор з наукової та міжнародної діяльності
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, МАКАРЕНКО Петро Миколайович, Полтавська державна аграрна академія, завідувач кафедри економіки підприємства
доктор економічних наук, професор СКИДАН Олег Васильович Житомирський національний агроекологічний університет, ректор

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
Переглянути документ відгук_Макаренко

Відгук_Іляш

Відгук_Скидан

dis_kalachevska

1 листопада 2019 року о 14.00 год відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Грідіна Олександра Володимировича на тему «Інноваційний розвиток аграрних підприємств-виробників зерна» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор КРАСНОРУЦЬКИЙ Олексій Олександрович, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, доцент, КРЮКОВА Ірина Олександрівна, Одеський державний аграрний університет, завідувач кафедри обліку та оподаткування;

доктор економічних наук, професор, ЛИШЕНКО Маргарита Олександрівна, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри маркетингу та логістики.

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
Переглянути документ Відгук_Крюкова

Відгук_Лишенко

dis_Hridin