Наказ МОН України № 72 від 20.01.21  про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 201 Агрономія

Тема дисертації: Формування продуктивності сої залежно від елементів технології вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.003 :
Голова ради:

ТРОЦЕНКО Володимир Іванович, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва Сумського національного аграрного університету МОН України

Рецензенти:

ХАРЧЕНКО Олег Васильович, доктор с.-г. наук, професор,завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімїі Сумського національного аграрного університету МОН України

БУТЕНКО Андрій Олександрович, кандидат с.-г. наук, доцент, доцент кафедри рослинництва Сумського національного аграрного університету МОН України

Опоненти :

КАЛЕНСЬКА Світлана Михайлівна, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва, Національний університет біоресурсів і природо-користування України МОН України

ПРИСЯЖНЮК Олег Іванович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Дата прийняття дисертації до розгляду: 30.03 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 19 травня 2021 року, 12.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента   Каленської  С.М.
Відгук опонента   Присяжнюка О.І.
Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради