Наказ від 10.12.21 № 1352 року про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 081 –  Право

Тема дисертації: Юридична освіта в Україні в умовах глобалізації: історико-правове дослідження

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.025

Голова ради:

Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Рецензенти:

Кравченко Іван Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного право, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України, кандидат юридичних наук

Ткаченко Віта Віталіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та інформаційного право, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України

Опоненти

Міхневич Людмила Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного та кримінального права, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Міністерство освіти і науки України

Завгородня Владислава Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства, Сумський державний університет, Міністерство освіти і науки України

Дата прийняття дисертації до розгляду: 20 грудня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 17 січня 2022 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Міхневич Людмили Володимирівни

Відгук опонента Завгородньої Владислави Миколаївни

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Рішення спеціалізованої вченої ради