ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ХХІІ ЗЛЬОТУ

Учасники 44 коледжів та 10 ЗВО надіслали свої тези доповідей на 7 секцій пленарних засідань Зльоту. У збірник увійшли тези доповідей XXII зльоту студентських лідерів аграрної освіти (20-21 травня 2021 р.). Збірник призначений для викладачів, студентів, аспірантів інших навчальних закладів.
Відповідальність за точність наведених фактів, цитат та ін. покладається на авторів опублікованих матеріалів. Передрук матеріалів з дозволу редакції. Друкується в авторській редакції.

Завантажити збірник можна за покликанням нижче:

ЗБІРНИК тез_студ_ХХІІ зліт__2021