20 жовтня 2020 року о 13.00 відбудеться захист дисертації Рибальченко Анни Михайлівни  на тему “ПРОЯВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК У КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ СОЇ ТА ЇХ СЕЛЕКЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент Білявська Людмила Григорівна, Полтавська державна аграрна академія МОН України, професор кафедри селекції, насінництва і генетики
Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Вировець В’ячеслав Гаврилович, Інститут луб’яних культур НААН, головний науковий співробітник відділу селекції і насінництва конопель

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Тригуб Олег Володимирович, Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, завідувач лабораторії зернобобових, круп’яних культур та кукурудзи

aref_Rybalchenko vidhuk_vyrovetc

vidhuk_tryhub

dis_Rybalchenko