3 грудня 2019 року відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Несмачної Меланії Віталіївни на тему “СТВОРЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ГРЕЧКИ ДЛЯ ПОВТОРНИХ ПОСІВІВ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ” за спеціальністю 06.01.05 – селекція  і насінництво

Науковий керівник

доктор сільськогосподарських наук, професор, Троценко Володимир Іванович, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри рослинництва

Офіційні опоненти

доктор сільськогосподарських наук, професор,Вировець В’ячеслав Гаврилович, Інститут луб’яних культур НААН, головний науковий співробітник відділу селекції і насінництва конопель;

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Тригуб Олег Володимирович, Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, вчений секретар.

Документи

 Автореферат Відгуки опонентів   Дисертація
Переглянути автореферат Вировець В’ячеслав Гаврилович

Тригуб Олег Володимирович

Переглянути дисертацію