23 березня  2021 року о 10 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Шаббір Гулама на тему “ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВРОЖАЙНІСТЮ І ЯКІСТЮ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ” на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий консультант:
доктор сільськогосподарських наук, професор ЖЕМЕЛА Григорій Пимонович Полтавська державна аграрна академія, професор кафедри рослинництва

Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор КАРПУК Леся Михайлівна, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського національного аграрного університету МОН України;
доктор сільськогосподарських наук АВРАМЕНКО Сергій Володимирович, провідний науковий співробітник відділу рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України
доктор сільськогосподарських наук, професор РОЖКОВ Артур Олександрович, завідувач кафедри рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва МОН України

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
Автореферат Маренич на сайт vidhuk_avramenko Vsdhuk_karpuk

vidhuk_rozhkov

dis_marenych