3 липня 2020 року відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук КРИВОРУЧКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА на тему “МІНЛИВІСТЬ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В СТРЕСОВИХ УМОВАХ СЕРЕДОВИЩА” за спеціальністю 01.05 – селекція і насінництво

Науковий керівник

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, Полтавська державна аграрна академія МОН України,  завідувач кафедри селекції, насінництва і генетики

Офіційні опоненти

доктор сільськогосподарських наук, професор Троценко Володимир Іванович, Сумський національний аграрний університет,МОН України, завідувач кафедри рослинництва

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий  співробітник Кириленко Віра Вікторівна, Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла, НААН України, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці

Документи

 Автореферат Відгуки опонентів   Дисертація
Переглянути автореферат Кириленко Віра Вікторівна

Троценко Володимир Іванович

Переглянути дисертацію