20 жовтня 2020 року о 10.00 відбудеться захист дисертації Кравченко Наталія Володимирівна  на тему “ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИХІДНОГО СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ КАРТОПЛІ З ІНТРОГРЕСОВАНИМИ ГЕНАМИ” на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво

Науковий консультант: доктор сільськогосподарських наук, професор ПОДГАЄЦЬКИЙ Анатолій Адамович, Сумський національний аграрний університет
МОН України, завідувач кафедри біотехнології та фітофармакології

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник БАЛАШОВА Галина Станіславівна, Інститут зрошуваного землеробства НААН України, завідувачка відділу біотехнології овочевих культур та картоплі

доктор сільськогосподарських наук, професор ТИЩЕНКО Володимир Миколайович, Полтавська державна аграрна академія МОН України, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник ВАСЬКО Наталія Іванівна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України, головний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю

Kravchenko_dis Kravchenko_aref Відгук офіційного опонента Балашової Г.С (1)

Vidguk_tischenko vidhuk_Vasko