6 травня  2021 року о 10 годині відбудеться захист дисертаційної роботи Кабанця Віктора Михайловаича на тему “АГРОТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ КУЛЬТУРИ КОНОПЕЛЬ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ” на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий консультант:
доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України Рудник–Іващенко Ольга Іванівна, Інститут садівництва НААН України, головний науковий співробітник

Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України Черенков Анатолій Васильович, ДУ Інститут зернових культур НААН України,
радник дирекції з наукової роботи

доктор сільськогосподарських наук, професор Федорчук Михайло Іванович, Миколаївський національний аграрний університет,
професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства

доктор сільськогосподарських наук, професор Шевніков Микола Янаєвич, Полтавська державна аграрна академія, професор кафедри рослинництва

Автореферат Відгуки Дисератційна робота
aref_Kabanets Vsdhuk_shevnikov vidhuk_fedorchuk Vidhuk_cherenkov diss_Kabanets