3 липня 2020 року відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук БОНДАРЧУК ІВАННИ ЛЕОНІДІВНИ на тему “ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ” за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво

Науковий керівник

кандидат біологічних наук, доцент Мельник Тетяна Іванівна, Сумський національний аграрний університет,  завідувач кафедри садово-паркового та лісового господарства

Офіційні опоненти

доктор сільськогосподарських наук, професор Шевніков Микола ЯнаєвичПолтавська державна аграрна академія, професор кафедри рослинництва;

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник  Собко Микола Геннадійович, Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН України, заступник директора з наукової роботи

Документи

 Автореферат Відгуки опонентів   Дисертація
Переглянути автореферат Шевніков Микола Янаєвич

Собко Микола Геннадійович

Переглянути дисертацію