10 січня 2020 року о 10.00 год відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Вашечко Юлії Валеріївни на тему «Інвестиційна привабливість аграрних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор ОЛІЙНИК Олександр Васильович, Харківський національний аграрний університет  імені В.В.Докучаєва, завідувач кафедри фінансів.

Офіційні опоненти

доктор економічних наук, професор, КРАСНОРУЦЬКИЙ Олексій Олександрович, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту;

доктор економічних наук, професор, ОХРІМЕНКО Ігор Віталійович, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, проректор з навчальної та наукової роботи.

Документи

 Автореферат Відгуки опонентів   Дисертація
Переглянути автореферат Красноруцький Олексій Олександрович

Охріменко Ігор Віталійович

Переглянути дисертацію