28 грудня 2020 року о 11.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Устик Тетяни Володимирівни на тему “МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор МАХМУДОВ Ханлар Зейналович, Полтавська державна аграрна академія,  завідувач кафедри підприємництва і права.

Офіційні опоненти

доктор економічних наук, професор ЄРАНКІН Олександр Олександрович,  Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри маркетингу імені А. Ф. Павленка

доктор економічних наук, професор ОРЕЛ Володимир Миколайович, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту;

доктор економічних наук, професор ПРОКОПЕНКО Валерія Юріївна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри економіки та менеджменту

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
aref_Ustik vidhuk_orel Vidhuk_prokopenko vidhuk_yerankin dis