18 вересня 2020 року 0б 11.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук СКРИПНИК Світлана Валентинівна на тему «Організаційно-економічні пріоритети розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий консультант

Кирилов Юрій Євгенович, доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет».

Офіційні опоненти

Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

Ігнатенко Микола Миколайович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки Університету Григорія Сковороди у Переяславі,

Лозинська Інна Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу докторантури та аспірантури Сумського національного аграрного університету.

Документи

 Автореферат Відгуки опонентів   Дисертація
Переглянути автореферат Красноруцький Олексій Олександрович

Ігнатенко Микола Миколайович

Лозинська Інна Віталіївна

Переглянути дисертацію