12 травня 2021 року о 10.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Скопової Олени Сергіїівни на тему “Організаційно-економічні засади відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник:

Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського національного аграрного університету.

Офіційні опоненти:

Орел Володимир Миколайович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

Гончарук Інна Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової та інноваційної діяльності Вінницького національного аграрного університету.

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
aref_skopova Vidhuk_Orel

Vidhuk_Goncharuk

dis_Skopova