18 листопада 2020 року об 15.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ПАТЛАТЮКА Сергія Олександровича на тему “ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор ДАНЬКО Юрій Іванович, Сумський національний аграрний університет, проректор з наукової роботи

Офіційні опоненти

МАРМУЛЬ Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», професор кафедри економіки

СЕНЧУК Ігор Іванович, доктор економічних наук, доцент, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики

Документи

 Автореферат Відгуки опонентів   Дисертація
aref_Patlatiuk vidhuk_marmul

vidhuk_senchuk

dis_Patlatiuk