2 жовтня 2020 року об 11.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук ОРЕЛ Анни Миколаївни на тему «Управління конкурентним потенціалом суб’єктів агробізнесу в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий консультант

Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Офіційні опоненти

Лупенко Юрій Олексійович, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, директор ННЦ «Інститут аграрної економіки»;

Ніфатова Олена Михайлівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну;

Лагодієнко Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеської національної академії харчових технологій.

Документи

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
Переглянути автореферат Lupenko

Nifatova

lahodienko

dis