26 червня 2020 року об 11.00 год відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук НАГАЄВОЇ Галини Олександрівни на тему «Управління ефективністю функціонування оборотних активів сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор ОЛІЙНИК Олександр Васильович, Харківський національний аграрний університет  імені В.В.Докучаєва, завідувач кафедри фінансів.

Офіційні опоненти

доктор економічних наук, доцент, КРЮКОВА Ірина Олександрівна, Одеський державний аграрний університет, завідувач кафедри обліку та оподаткування;

доктор економічних наук, професор ЗАЙЦЕВ Юрій Олександрович, Східне управління Головного управління Державної податкової служби в Харківській області, начальник

Документи

 Автореферат Відгуки опонентів   Дисертація
Переглянути автореферат Крюкова Ірина Олександрівна

Зайцев Юрій Олександрович

Переглянути дисертацію