25 червня 2020 року о 11.00 год відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук МАТВЄЄВА Павла Миколайовича на тему «Механізми економічного відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий консультант

доктор економічних наук, професор КОШКАЛДА Ірина Віталіївна, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру

Офіційні опоненти

доктор економічних наук, професор, академік НААН України МАЛІК Микола Йосипович,  Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції;

доктор економічних наук, професор, ТЕРЕЩЕНКО Світлана Іванівна, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри економіки та підприємництва

доктор економічних наук, професор КАЛИНА Тетяна Євгеніївна,  Одеська державна академія будівництва та архітектури, професор кафедри геодезії та землеустрою

Документи

 Автореферат Відгуки опонентів   Дисертація
Переглянути автореферат Малік Микола Йосипович

Терещенко Світлана Іванівна

Калина Тетяна Євгеніївна

Переглянути дисертацію