23 квітня 2021 року о 14.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Макеєва Олександра Олексійовича на тему “Управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник:

Матвєєв Павло Миколайович, доктор економічних наук, доцент, директор ТОВ «Земінформ».

Офіційні опоненти:

Лепейко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Кошкалда Ірина Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
Makieiev_aref vidhuk_lepeyko

vidhuk_koshkalda

Makieiev_dis