23 квітня 2021 року о 11.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Макаренко Наталії Олексіївни на тему “КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий консультант:

доктор економічних наук, професор ДАНЬКО Юрій Іванович, проректор з наукової роботи, Сумський національний аграрний університет

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор КРАСНОРУЦЬКИЙ Олексій Олександрович,  завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

доктор економічних наук, доцент СЬОМИЧ Микола Іванович, професор кафедри підприємництва і права, Полтавський державний аграрний університет;

доктор економічних наук, професор МАРГАСОВА Вікторія Геннадіївна, проректор з наукової роботи, Національний університет «Чернігівська політехніка».

Автореферат Відгуки офіційних опонентів Дисертація
aref vidhuk_krasnorutsky vidhuk_marhasova vidhuk_somich dis