18 листопада 2020 року о 12.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук ЛИМАР Валерії Валеріївни на тему “ЕФЕКТИВНІСТЬ БІООРІЄНТОВАНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Науковий консультант

Талавиря Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, директор науково-дослідного інституту економіки і менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України

Офіційні опоненти

Готра Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки і підприємництва Ужгородського національного університету;

Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

Славкова Олена Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Сумського національного аграрного університету.

Документи

 Автореферат  Відгуки  Дисертація
aref Vidguk_krasnorutsky

Vidguk_gotra

Vidguk_Slavkova

dis