24 березня 2021 року о 14.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Куценка Ігора Віталійовича на тему “Вплив інтеграції на розвиток суб’єктів аграрного бізнесу за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник:

Маслак Олександр Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Сумського національного аграрного університету

Офіційні опоненти:

Грановська Вікторія Григорівна, доктор економічних наук, професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи Херсонського державного аграрно-економічного університету;

Ніфатова Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
kutsenko_aref vidhuk_granovska

Vidhuk_Nifatova

 

dis_kutcenko