11 травня 2021 року о 13.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Котко Яни Миколаївни на тему “Управління розвитком підприємств-виробників продукції рослинництва за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник:

Левкіна Руслана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Офіційні опоненти:

Малік Микола Йосипович, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції ННЦ «Інститут аграрної економіки»;

Соколов Микола Олександрович, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Сумського національного аграрного університету.

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
aref_Kotko vidhuk_malik vidhuk_sokolov dis_Kotko