2 жовтня 2020 року о 14.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Колодненко Наталії Володимирівни на тему «Управління брендом адміністративно-територіальних утворень в системі соціально-економічного розвитку» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Науковий керівник

Данько Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету.

Офіційні опоненти

Монастирський Григорій Леонардович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Тернопільського національного економічного університету;

Хамініч Світлана Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Документи

 Автореферат Відгуки опонентів   Дисертація
Переглянути автореферат Vidguk_monasirskii

vidhuk_khaminich

dis