1 листопада 2019 року о 10.00 год відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Калачевської Лариси Іванівни на тему «Управління інноваційним розвитком сільських територій: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Науковий консультант

доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України МИХАЙЛОВА Любов Іванівна, Сумський національний аграрний університет, професор кафедри менеджменту

Офіційні опоненти

доктор економічних наук, професор ІЛЯШ Ольга Ігорівна, Міжнародний університет фінансів, проректор з наукової та міжнародної діяльності

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, МАКАРЕНКО Петро Миколайович, Полтавська державна аграрна академія, завідувач кафедри економіки підприємства

доктор економічних наук, професор СКИДАН Олег Васильович Житомирський національний агроекологічний університет, ректор

Документи

Автореферат Відгуки опонентів Дисертація
Переглянути документ Макаренко Петро Миколайович

Іляш Ольга Ігорівна

Скидан Олег Васильович

Переглянуи дисертацію