1 листопада 2019 року о 14.00 год відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Грідіна Олександра Володимировича на тему «Інноваційний розвиток аграрних підприємств-виробників зерна» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор КРАСНОРУЦЬКИЙ Олексій Олександрович, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту.

Офіційні опоненти

доктор економічних наук, доцент, КРЮКОВА Ірина Олександрівна, Одеський державний аграрний університет, завідувач кафедри обліку та оподаткування;

доктор економічних наук, професор, ЛИШЕНКО Маргарита Олександрівна, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри маркетингу та логістики.