24 березня 2021 року о 11.00 выдбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Гіржевої Ольги Миколаївни на тему “Інноваційні маркетингові та комерційні технології збуту продукції аграрних підприємств: теорія, методологія, практика за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий консультант:

Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Офіційні опоненти:

Єрмаков Олександр Юхимович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Лишенко Маргарита Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Сумського національного аграрного університету;

Мармуль Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

 Автореферат  Відгуки опонентів  Дисертація
aref_Hirzheva Vidhuk_marmul

vidhuk_ermakov

vidhuk_lyshenko

dis_Hirzheva