25 червня 2020 року об 14.00 год відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ГАВРИЛКО Ірини Михайлівни на тему «Функціонування систем моніторингу і контролю в менеджменті підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор ЗАЙЦЕВ Юрій Олександрович, Східне управління Головного управління Державної податкової служби в Харківській області, начальник

Офіційні опоненти

доктор економічних наук, професор, ПОГОРЕЛОВ Юрій Сергійович, Рахункова палата України, радник члена палати;

доктор економічних наук, професор, ОРЄХОВА Альвіна Іванівна, Сумський національний аграрний університет, професор кафедри обліку і оподаткування

Документи

 Автореферат Відгуки опонентів   Дисертація
Переглянути автореферат Погорєлов Юрій Сергійович

Орєхова Альвіна Іванівна

Переглянути дисертацію